Standardy, obsługa i tworzenie

Standardy, obsługa i tworzenie

GMP – Dobra Praktyka Produkcyjna (ang. Good Manufacturing Practice, GMP) – oznacza zestaw standardów stosowanych w produkcji przemysłowej, a coraz częściej także w gastronomii.

GHP – Dobra Praktyka Higieniczna – (ang. GHP – Good Hygienic Practice). Działania, które muszą być podjęte, i warunki higieniczne, które muszą być spełniane i kontrolowane na wszystkich etapach produkcji lub obrotu, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności.

HACCP – (Hazard Analysis Critical Control Points – System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli) jest to system zapewnienia jakości zdrowotnej żywności, stanowiący usystematyzowane postępowanie poprzez analizę potencjalnych zagrożeń, wytyczenie miejsc – etapów w procesie, gdzie te zagrożenia mogą wystąpić, określenie, które z nich stanowią krytyczne zagrożenie dla bezpieczeństwa konsumenta.

IPM – (Integrated Pest Managment) jest to najefektywniejszy program umożliwiający eliminację problemu szkodników.

BRC – międzynarodowy standard bezpieczeństwa żywności który jest zbiorem zaleceń i wytycznych dla firm działających w sektorze przemysłu spożywczego.

Masz pytania?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji!

Sprawdź nas na:
Call Now Button